İnsan Kaynakları

Sabancı Topluluğu’nda 2022 yıl sonu itibarıyla alt işveren çalışanları da dâhil olmak üzere 60.000’den fazla kişiye istihdam sağlanmaktadır. 
Farklı özellik ve yetkinliklere sahip, üstün nitelikli insan kaynağı ile Sabancı Topluluğu, küresel bir oyuncu olma kararlılığıyla çıktığı yolda geleceğe emin adımlarla ilerlemektir.
İnsan Kaynakları Stratejisi
Sabancı Topluluğu, insan kaynakları stratejisini Sabancı Holding Strateji Evi ve Yeni Neslin Sabancı’sı kültürü ve değerleri doğrultusunda şekillendirmiştir.
Sabancı Topluluğu’nun insan kaynakları stratejisi, aşağıdaki nitelikleri taşıyan küresel bir ekosistem kurmaya odaklanmıştır:
Anlam ve kültür ile bağlı,
Paydaş odaklı,
Daha çevik, daha dayanıklı, daha dijital
Sabancı Topluluğu; yetenek rekabetinin yoğun olduğu dijital alanda büyüme hedefini gerçekleştirmek üzere 2022 yılında Dijital Rollerin Esnek Yönetimi inisiyatifini geliştirmiştir.
İşin Geleceğine Uyum, Sabancı Topluluğu’nun stratejik planının beş ana önceliğinden biridir. İşin Geleceğine Uyum programı; yedi ana boyut, 34 alt boyut, hedef ve yol haritası içermektedir. Bireysel yol haritalarını geliştirirken her bir Topluluk şirketi, sektör ihtiyaçlarını, küresel en iyi uygulamaları ve eğilimleri karşılamak için tasarlanmış 1.500’ü aşkın orta vadeli ve uzun vadeli eylem dahil olmak üzere, İşin Geleceği ile ilgili eylemleri dönüşüm ajandalarına dahil etmiştir. Aralık 2022 itibarıyla, Topluluk genelinde bu eylemlerin %93’ü tamamlanmıştır.
Akıllı ve Uzaktan Çalışma
Sabancı Topluluğu; yetenek rekabetinin yoğun olduğu dijital alanda büyüme hedefini gerçekleştirmek üzere 2022 yılında Dijital Rollerin Esnek Yönetimi inisiyatifini geliştirmiştir. Bu çalışmayla, en iyi yetenekleri bünyeye kazandırmak ve elde tutmanın yanı sıra çalışan deneyimi yolculuğunu zenginleştirmek amacıyla dijital roller için esnek bir çalışma modeli uygulanması hedeflenmektedir.
Topluluk şirketlerinin önemli bölümü, ofis alanlarını çevik çalışma, inovasyon ve iş birliğini daha da geliştirecek şekilde yenilemiştir. Uzaktan ve yerinde iş modellerinde çalışanlar arasındaki iş birliğinin yanı sıra çalışan motivasyonu ve üretkenliğini geliştirmek amacıyla Teams, Zoom ve Sabancı Social gibi çevrimiçi araçların kullanım sıklığı artmıştır.
Esnek ve Yüksek Performanslı İş Gücü
Sabancı Topluluğu şirketleri tarafından kullanılmaya başlanan sürekli performans sistemi (Hedefler ve Kilit Sonuçlar (OKR’ler) ve Kilit Performans Göstergeleri (KPI’lar)), şeffaflığa odaklanmakta, çevik ve esnek kalmakta, iş birliğini desteklemekte ve açık ve sürekli geri bildirim diyalogları ile beslenmektedir. 2022 yılında Topluluk çalışanlarının tamamı düzenli bir performans değerlendirme sürecine tabi olmuştur.
Sabancı Topluluğu; yetenekleri çekmek, elde tutmak, motive etmek ve ödüllendirmek için rekabetçi bir toplam ücret politikası benimsemektedir. Sabancı Topluluğu’nun tüm şirketlerinde, çalışanların beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda; iş büyüklüğü, rol ve şirket bazında değişen içeriklerde ve esnekliklerde, yan hak uygulamaları bulunmaktadır. Cinsiyet eşitliği de Sabancı Topluluğu ücretlendirme modelinin temel kriterlerinden biridir.
Topluluk, kadın ve erkek çalışanlar arasında ücret farkına tolerans göstermemektedir. Sabancı Holding, eşitliğin sürdürülebilmesi adına, her yıl, baz ücret farkı analizini de içeren, “eşit işe eşit ücret” analizlerini gerçekleştirmektedir.
2022 yılında Sabancı Topluluğu, çalışan refahını gözeterek makroekonomik veriler ve piyasa koşulları doğrultusunda maaş artışı uygulamıştır.
Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Prim Sistemi Kısa vadeli primler, çalışanların performanslarını temel finansal ve finansal olmayan hedeflere odaklanmalarına yardımcı olmaktadır.
Uzun vadeli prim sistemi ile; Sabancı Holding’in uzun vadeli değerini artırmak, Tepe Yönetimi, uzun vadeli hedefleri gerçekleştirme konusunda sahiplendirmek, uzun vadeli performans bakış açısını kazandırmak ve istikrarlı bir üst yönetim devamlılığını sağlamak amaçlanmaktadır.
Sabancı Topluluğu, 2022 yılında Stratejik İş Gücü Planlama (SWP) projesini gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda Topluluk, kısa ve uzun vadeli beceri bazlı iş gücü ihtiyaçlarının belirlenmesini ve ileri veri analitiği modellerini kullanarak İK uygulamalarında proaktif olmayı hedeflemektedir.
Yetenek ve Beceri Yönetimi İşveren Markası Yönetimi
2022 yılında Topluluğun küresel büyüme hedefine ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla yeni bir yetenek kazanımı programı olan Sabancı Küresel Elçileri hayata geçirilmiştir. Avrupa ve ABD’de QS 500’de yer alan üniversitelerin en iyi öğrencileri kendi kampüslerinin Sabancı Elçisi olarak seçilmiştir. Kariyer etkinliklerinde ve kendi sosyal ağlarında Topluluğu temsil eden öğrenci elçiler, Sabancı Topluluğun cazip işveren kimliği konusunda kampüslerde farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır.
Ödüller ve Başarılar
Sabancı Holding, 2022 yılında Forbes Dünyanın En İyi İşverenleri listesinde yer aldı. Universum tarafından gerçekleştirilen “Dünyanın En Cazip İşverenleri 2022” araştırmasında Sabancı Holding, tüm kategorilerde öğrenciler arasında “Tercih Edilen İşveren” seçildi. Sabancı Topluluğu, Brandon Hall Group Human Capital Management Excellence Awards programında yıl içinde 28 ödül kazanmıştır. 2022 Stevie Ödülleri’nde Gruba 14 Altın, 24 Gümüş ve 31 Bronz ödül verildi.
Brandon Hall’da “İşin Geleceği” ve “İnsan Kaynakları” kategorilerinde toplam 9 altın ödül alan Sabancı Holding, Stevie ödüllerinde ise “Yılın Şirketi” ve “Yılın İşvereni” kategorilerinde kazandığı altın ödülle holdingler arasında dünyada zirvede yer almıştır. Best Business Awards’ta ise “Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılıkta En İyi”, “Çalışılacak En İyi Yer” ve “En İyi İnsan Kaynağı” kategorilerinde ödüllendirilmiştir.
Yetenek Kazanımı
Sabancı Topluluğu, 2022 yılında da “Tercih Edilen İşveren” konumunu korumuştur. Hem yurt içinde hem de yurt dışında en iyi yetenekleri işe almayı hedefleyen Sabancı Topluluğu, mükemmel bir çalışan deneyimi sunmaya ve “Sabancılı olmak değiştirir” felsefesini geliştirmeye kararlıdır.
Yeni Nesil Kariyer Deneyimi Programı, üçüncü ve dördüncü sınıf üniversite öğrencilerine sekiz haftalık süre boyunca projeleri üzerinde çalışma ve Sabancı Topluluğu ekosistemini deneyimleme fırsatı sunmaktadır. 2022 yılında %60’ı kadın olmak üzere 5 ülkeden 50 üniversite öğrencisi programa katılmıştır. Yeni Nesil Kariyer Deneyimi Programı’nın 2022 yıl sonu itibarıyla %50’si kadın olmak üzere yaklaşık 200 mezunu bulunmaktadır.
Hedef kitlesi maksimum 2 yıllık mesleki deneyime sahip yeni mezunlar olan SEED Genç Yetenek Programı, Sabancı Topluluğu’nun özellikle stratejik büyüme alanlarında yeni yeteneklerin işe alınmasını ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. 2022 yılında toplam 10.000 başvuru alınan program kapsamında katılımcılar, Topluluk genelinde farklı birim veya şirketlerde rotasyonlarla liderlik ve beceri eğitimleriyle gelişimlerini hızlandırmaktadırlar.
2022 yılında Sabancı Topluluğu, Stratejik İş Gücü Planlaması (SWP) projesini gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda, Topluluk, kısa ve uzun vadeli beceri iş gücü ihtiyaçlarının belirlenmesini ve ileri veri analitiği modellerini kullanarak İK uygulamalarında proaktif olmayı hedeflemektedir.
Topluluğun küresel büyüme hedefine ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla yeni bir yetenek kazanımı programı olan Sabancı Küresel Elçileri hayata geçirilmiştir.
Liderlik
Liderlik havuzunu çeşitlendirmek ve Sabancı Liderlik Modeli’ni organizasyonun her kademesine yaymak amacıyla Liderlik Gelişimi Programları düzenlenmektedir.
Kritik liderlik pozisyonlarının yedeklenmesi, Sabancı Topluluğu’nun başarısının kilit unsurlarından biridir. Topluluk genelinde yürütülen organizasyon bazlı değerlendirme toplantıları, iş sürekliliğinin sağlanmasına ve potansiyel lider havuzunun büyümesine yardımcı olmaktadır. Bu toplantılarla Topluluk genelinde liderlik potansiyeli değerlendirmeleri, yedekleme ilkeleri, yetenek havuzunun doluluğu ve organizasyon sağlığı takip edilmektedir. 2022 yılında Sabancı Topluluğu; dijitalleşme, yenilik ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda operasyonel başarı ve iş performansına doğrudan etki eden pozisyonları belirlemiştir.
Katılım, iklim ve liderlik tarzları
Yeni Neslin Sabancısı vizyonu doğrultusunda Topluluk, düzenli iklim ve liderlik tarzı değerlendirme anketleri ile sürekli gelişimi desteklemeyi ve kurulu genelinde bir geri bildirim kültürü uygulamayı amaçlamaktadır.
“Koşmaya Değer”
Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında 2.000 çalışanıyla İstanbul Maratonu’nda yarışan Topluluk, bu organizasyona en geniş kitleyle katılan şirket olmuştur. “Koşmaya Değer” sloganı ile Sabancı Topluluğu adına yarışa katılanlar, en çok bağış toplayan şirketler arasında üçüncü sırada yer almıştır.
Altın Yaka Ödülleri
Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Altın Yaka Ödülleri’nde, Sabancı Topluluğu genelinden 154 proje yarışmıştır.
Amaç Odaklı Organizasyon ve Kültür
Sabancı Topluluğu’nun stratejik planı ve tüm iş kararları, yıllık yönetim toplantısında ve üç ayda bir yapılan CEO toplantılarında paylaşılmaktadır. Bu yılki yönetim toplantısı, dünyanın dört bir yanındaki Topluluk şirketlerinden yaklaşık 700 çalışanın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Fiziksel ve Zihinsel Sağlık
2022 yılında; stres yönetim araçları, farkındalık ve yılmazlık eğitim programları, iyi yaşam uygulamaları, çevrimiçi diyetisyen ve psikolog desteği ve koçluk oturumlarını içeren Topluluğun çalışan destek programlarının kullanım alanı genişletilmiştir. Programlara erişen çalışan sayısı düzenli olarak takip edilmekte, katılımcıların ilettiği kaygı ve sorunlar kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır.
Dijital Dönüşüm ve Çevik Organizasyon
Talentin, Sabancı Topluluğu ve SabancıDx tarafından tasarlanıp geliştirilen ileri teknoloji bir yetenek platformudur. Talentin, çalışanların kariyer takibi ve hareketlilik için yapay zeka temelli bir beceri veritabanı platformudur. Yapay zeka algoritması, Topluluğun çeşitlilik ve kapsayıcılık politikalarına göre oluşturulmuştur. Taraflı sıralamalara neden olabilecek tüm veri özellikleri, geliştirme sürecinde kaldırılmıştır. Talentin, bir proje veya iş fırsatı ortaya çıktığında Topluluk çalışanları arasından en uygun adaylara ulaşmak için İK ekiplerine etkin bir şekilde destek olur.
Sabancı Topluluğu genelinde kurumsal kültür dönüşümünü desteklemek için tasarlanan X-TEAMS, hayata geçtiği günden bu yana, toplam 400 çalışandan oluşan 40 ekiple altı dönem gerçekleştirmiştir. X-TEAMS kapsamında ayrıca bugüne kadar 40 proje tamamlanmıştır.
Eşit Fırsat ve Çeşitlilik
Sabancı Topluluğu, pozitif ve kapsayıcı bir iş ortamı yaratmak ve faaliyet bölgelerinde yer alan tüm toplumların sosyoekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla amaca hizmet eden liderlik tarzlarını güçlendirmek için En İyi Ekip Etkinliği çalışmasını gerçekleştirmiştir.
Çalışma İlişkileri ve Çalışma Mevzuatına Uyum
Sabancı Topluluğu şirketleri, veriye dayalı analizlerle endüstriyel ilişkiler ve iş hukuku gündemindeki konulara ilişkin doğabilecek riskler hakkında düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Topluluk şirketleri bu konulardaki gelişmelerden anında haberdar olmakta ve bu riskleri proaktif bir şekilde yönetebilmek amacıyla yönlendirilmektedir.
Sabancı Topluluğu, çalışanların örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi ile tüm haklarına saygı göstermektedir. Topluluk, çalışanlarının sendika tercihinde ve sendikal örgütlenme sürecinde tarafsız bir yaklaşım sergilemektedir. Mevcut durumda Sabancı Topluluğu mavi yaka çalışanları bir sendikaya üyedir. İşçi ve işveren sendikalarıyla birlikte; çalışma barışının geliştirilmesi ve sürekliliğini sağlayacak etkin iş birliği ve diyalog ortamı tesis edilmektedir.
TÜSİAD İstihdam ve Sosyal Güvenlik Çalışma Grubu lideri olan Sabancı Topluluğu, çalışma mevzuatı alanında özel sektör tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetleri desteklemektedir.
Topluluk, TÜSİAD’ın iş mevzuatına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmelere ilişkin görüş oluşturma süreçlerine ilişkin alt çalışma gruplarına katılmakta ve ilgili tüm araştırmalara katkıda bulunmaktadır.