İnsan Kaynakları

Sabancı Topluluğu’nda 2021 yıl sonu itibarıyla alt işveren çalışanları da dâhil olmak üzere 60.000’den fazla kişiye istihdam sağlanmaktadır. Kadın oranı; yöneticilerde %37 iken, beyaz yaka çalışanlarda %40’tır. Generasyon dağılımına baktığımızda; Topluluk çalışanlarının %22,4’ü X Kuşağı, %76,3’ü Y Kuşağı ve %1,3’ünün de Z Kuşağı olduğu görülmektedir.

Sabancı farklı özellik ve yetkinliklere sahip, üstün nitelikli insan kaynağı ile Yeni Neslin Sabancı’sı kültür ve değerleri doğrultusunda geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir Topluluktur.

İnsan Kaynakları Stratejisi

Sabancı Topluluğu, insan kaynakları stratejileri Yeni Neslin Sabancı’sı yaklaşımı doğrultusunda;

 • Anlam ve kültür ile bağlı,
 • Paydaş odaklı,
 • Daha çevik, daha dayanıklı, daha dijital

bir organizasyon olmak üzere tasarlanmıştır.

İşin Geleceğine Uyum

Sabancı Topluluğu’nun “2021-2025 stratejik planı” kapsamında odaklandığı 5 önceliğinden biri, “İşin Geleceğine Uyum”dur. Sabancı Topluluğu, “İşin Geleceğine Uyum” konusunda, Türkiye’de uygulanan en kapsamlı projeyi, 2020 yılı pandemi döneminin başında hayata geçirmiştir. Projenin sonuçları ve eylem planları 2021 Mart ayında kamuoyu ile paylaşılmıştır. Söz konusu eylem planları, Topluluk bünyesindeki tüm şirketleri kapsamakta ve toplam 7 ana başlık altında uygulanmaktadır.

Sabancı Topluluğu şirketleri, bu 7 boyut altında hedeflerini ve yol haritalarını belirleyerek, sürekli değişen ve küresel en iyi uygulamalara ulaşmak ve öncülük etmek için 3 yıllık dinamik bir eylem planı hazırlamıştır.

İşin Geleceğine Uyum eylem planı; sektör ihtiyaçlarını, küresel en iyi uygulamaları ve küresel trendleri karşılamak üzere hazırlanmış 1.500’den fazla orta ve uzun vadeli aksiyonu içermektedir. Hazırlanan bu 3 yıllık eylem planının %42’si 2021 yılında tamamlanmıştır.

Tüm aksiyonlar tamamlandığında, Sabancı Topluluğu şirketlerinin ‘İşin Geleceği’ alanında, kendi sektörlerinin, dünyadaki en iyi örnekleri arasında yer alması hedeflenmektedir.

Akıllı ve Uzaktan Çalışma: 2021 yılında Topluluk düzeyinde “Uzaktan Çalışma Politikası” yayınlanmıştır. Politika; uzaktan çalışma şart ve koşulları, iş sağlığı ve güvenliği prensipleri, hibrit çalışma programları, “Toplantısız Çarşamba” ve uzaktan çalışma paketleri gibi bir çok uygulamanın çerçevesini belirlemektedir.

Topluluk; ilkeler, prensipler, sözleşme şablonları gibi, çalışma yönergeleri ile desteklenen, esnek ve alternatif çalışma modelleri de dâhil olmak üzere, tüm fırsat ve teşviklerden yararlanılan, “Alternatif Çalışma” modeliyle, verimliliğini artırmıştır.

Yeni çalışma modellerini desteklemek, uzakta, hibrit ve yerinde çalışma modellerinde çalışanlar arasındaki işbirliğini geliştirmenin yanı sıra, çalışan motivasyonu ve verimliliğini sağlamak amacıyla, yeni nesil sürekli performans yönetimi sistemi “Perfx” ve “Sabancı Social” gibi çevrimiçi araçların kullanımında artış ve genişleme sağlanmıştır. Bununla birlikte organizasyonel ağ / ilişkisel analiz kullanımı da Topluluk şirketlerinde yaygınlaşmaya başlamıştır.

Fiziksel ve Zihinsel Sağlık: 2021 yılında, stres yönetim araçları, farkındalık ve yılmazlık eğitim programları, iyi yaşam uygulamaları, çevrimiçi diyetisyen desteği, koçluk ve uzmanlar tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme oturumlarını içeren çalışan destek programlarının, kullanım alanı genişletilmiştir.

Programlara erişen çalışan sayısını izlemek, iletilen konu ve kaygıları kapsamlı bir şekilde ele almak üzere, veri analitiği kullanılmıştır.

İşveren Markası Yönetimi ve Yetenek Kazanımı: Sabancı Topluluğu, “En Çok Tercih Edilen İşveren” olma konumunu sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde korumayı hedeflemektedir. Sabancı Topluluğu, her zaman Yeni Neslin Sabancı’sı kültür ve değerlerine uygun, en iyi yetenekleri işe alacağına söz verir. Sabancı işveren marka vaadini temsil eden ve 2021 yılında lansmanı yapılan “Sabancılı Olmak Değiştirir”i tüm çalışanlarına deneyimletmeye taahhüt eder.

2021 yılında, farklı şirketlerden oluşan karma proje ekipleri, çevik proje yönetimi prensipleriyle on yenilikçi insan kaynakları projesi üzerinde çalıştılar. Çalışan deneyimini ve Sabancı işveren markasını güçlendirmeyi hedefleyen bu projeler “Tasarım Odaklı Yaklaşım” metodolojisi ile tasarlandı ve prototipleri oluşturuldu.

Sabancı Topluluğu, hem profesyoneller hem de üniversite öğrencileri arasında sahip olduğu güçlü işveren markası algısı ile geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da bu alanda dünyanın en iyi bilinen araştırma kurumlarından Universum tarafından gerçekleştirilen “En Çekici İşverenler 2021” araştırmasına göre tüm kategorilerde öğrenciler arasında tercih edilen işveren konumunu korudu. Ayrıca, Sabancı Topluluğu 2021 yılında Forbes Dünyanın En İyi İşverenleri sıralamasında ilk 500’de yer aldı. Yine 2021 yılında, Sabancı Topluluğu’na genç yetenekleri kazandırmak amacıyla, Yeni Nesil Kariyer Deneyimi Programı ve SEED Genç Yetenek Programı devreye alındı.

 • Yeni Nesil Kariyer Deneyimi Programı, üçüncü ve dördüncü sınıf üniversite öğrencilerine uzaktan uygulamalı projeleri üzerinde çalışma ve Sabancı Topluluğu ekosistemini deneyimleme fırsatı sunmaktadır. 2021 yılında Yeni Nesil Kariyer Deneyimi kapsamında, uzun dönemli programdan 60 üniversite öğrencisi; kısa dönemli programdan ise 60 üniversite öğrencisi mezun oldu. Katılımcılar, bir dizi kapsamlı online gelişim fırsatını deneyimlediler ve özellikle yenilikçilik araçları konusunda eğitim aldılar; ayrıca sürdürülebilirlik temasındaki sorunlara çözüm üretmek adına bir “Ideathon” da tamamladılar. 2020 mezunları ile birlikte Yeni Nesil Kariyer Deneyimi Programı’nın, %48’i kadın olmak üzere yaklaşık 150 mezun üyesi bulunmaktadır ve programın ilk Mezunlar Günü etkinliği de 2021 yılında gerçekleştirildi.
 • SEED, 2021’in son çeyreğinde tasarlanan ve başlatılan, maksimum iki yıllık profesyonel iş deneyimine sahip yeni mezunları Topluluğa kazandırmayı hedefleyen Genç Yetenek Programıdır. Bu program, özellikle Sabancı Topluluğu’nun 2021-2025 stratejik planında belirtilen büyüme alanlarında yeni yetenekleri işe almayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Program kapsamında 40 yeni yeteneğin seçilebilmesi amacıyla %58’i kadınlardan oluşan 10.000 başvuru arasında, öğrenme çevikliği ve motivasyon alanlarının değerlendirildiği bir seçim süreci gerçekleştirildi. Program, profesyonel iş hayatını uygulayarak deneyimlemeye ek olarak hızlandırılmış bir öğrenme ortamında beceri kazandırma eğitimleri ve fonksiyonlar arası ve şirketler arası rotasyon fırsatlarını da içermektedir.

Mevcut Becerileri Geliştirme ve Yeni Beceriler Kazandırma: Mevcut Becerileri Geliştirme ve Yeni Beceriler Kazandırma, “İşin Geleceğine Uyum” modelinin temel stratejik önceliklerinden biridir. 2021-2025 stratejik plan kapsamında ilk üç yılda 200 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapılarak tüm çalışanların geleceğe hazırlanmasına devam edilmiştir. Yetenek yönetimi ve beceri envanteri arasındaki farkın kapatılması amaçlanmaktadır. Program katılımcılarının işi bırakma risklerini öngörmek için pozisyon rotasyonları, performans değerlendirmeleri ve motivasyon durumları proaktif olarak takip edilmektedir.

Topluluk Programları

Mevcut Becerileri Geliştirme ve Yeni Beceriler Kazandırma Amaçlı

Süre ve 2021 Katılımcıları

In‑Lead

Sanayi Liderleri (In-Lead), Sabancı Topluluğu’nun Sanayi, Yapı Malzemeleri ve Enerji Grubu şirketlerindeki yüksek potansiyelli teknik yöneticilerin ve mühendislerin profesyonel ve liderlik gelişimlerini sağlamak amacıyla geliştirildi.

1 yıl

20 mezun

X-TEND

Yılmazlık, yenilikçi düşünme, iklim değişikliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi işin geleceği için gerekli becerilerin kazanılması amacıyla hayata geçirilen, etkileşimli bir online akademi olan X-tend, tüm Topluluk çalışanlarına ve ailelerine açıktır.

8 ay

~1.000 katılımcı

Sabancı İleri Veri Analitiği Akademisi (İVAA)

Program 2021-2025 stratejik planımızın “Dijitalleşmede Liderlik” alanını desteklemektedir. Programın 4. dönemi, Veri Bilimi (Data Scientist) ve Veri Tercümanı (Data Translator) teknik uzmanlıklarına odaklanarak yürütüldü.

8 ay

48 mezun

X‑LAB

Bu online ve en güncel harmanlanmış öğrenme metotlu gelişim programı, 2021-2025 stratejik planımızın “inovasyon” boyutunu ve iş yapış şekillerini cesaret göstererek değiştirecek yetkinlikleri destekliyor. Programın 1. Grubu Ideathon aşamasını da tamamlayarak mezun oldu.

4-6 ay

250 mezun

Sabancı Topluluğu ayrıca lisans üstü seviyesinde eğitime destek sağlamakta, çalışanların eğitimlerine sponsor olmakta, indirimler ve ek izin imkânları sağlamaktadır. 2021 yılında toplam 96* çalışan lisansüstü eğitimlerinde desteklenmiştir.

Liderlik: Topluluk genelinde, liderlik havuzunu çeşitlendirmek ve Sabancı Liderlik Modelini her seviyeye yaymak amacıyla Liderlik Gelişim Programları yürütülmeye devam edilmiştir.

Topluluk Programları

Liderlik Gelişim Amaçlı

Süre ve 2021 Katılımcıları

TP-X

Program, Sabancı Topluluğu’nda profesyonel kariyerlerinin başında olan, yüksek potansiyelli yeteneklerin liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanmıştır.

1,5 yıl

20 mezun

X‑POSURE

Sabancı Topluluğu orta kademe liderlerinin potansiyellerini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanmıştır.

1,5 yıl

20 mezun

X-CELERATE NEXT

Program; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Direktör seviyesindeki Tepe Yönetimin dönüştürücü/bağlantılı/ilham veren/kapsayıcı liderlik stillerini zenginleştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

1,5 yıl

19 katılımcı

2021-2025 stratejik planına liderlik eden şirket Genel Müdürleri ve Holding Yürütme Kurulu Üyeleri’nden oluşan Sabancı Dönüşüm Ekibi (SATT), Topluluk vaadini deneyimlemek ve ilk kez gerçekleştirilmiştir.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, “Organizasyonel Başarı Planı (OBP)” ve Tepe Yönetim için “Sabancı People Review (SAPR)” süreçleri Topluluk genelinde liderlik potansiyeli değerlendirmesi, yedekleme ilkeleri, yedekleme havuzu güçlülüğü ve organizasyonun geleceğe ne kadar hazır olduğu çerçevesinde gerçekleştirildi. 2021 yılında şirket Genel Müdürleri ve Holding Grup Başkanları için pozisyon bazında kritik deneyim gereklilikleri üzerinde çalışıldı ve hazırlanan kriterler “SAPR” sürecinde kullanıldı. Tüm bu süreçlerin sonucunda, şirketler arası yedekleme planları ve kritik yeteneklerin gelişim planları oluşturulmuş ve oluşturulan planlar düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

Liderlik Programı katılımcılarının ve kritik pozisyonlarda yer alan çalışanların işten ayrılma risklerinin öngörülebilmesi amacıyla, kariyer motivasyonları, performans değerlendirmeleri ve rotasyon ihtiyaçları proaktif olarak takip edilmektedir.

Amaç Odaklı Organizasyon ve Kültür: Sabancı Topluluk vaadinin 2021-2025 stratejik planına ve tüm iş kararlarına olan etkisi 2021 yılında, yıllık yönetim toplantısında ve üç ayda bir yapılan CEO çalışan paylaşım toplantılarında tüm beyaz ve mavi yaka çalışanlarla paylaşıldı. Sabancı Topluluk vaadi aynı zamanda tüm Topluluk Liderlik Programlarına ve “Reskiling/Upskilling” (Yeni beceri kazandırma / Beceri geliştirme) Programlarına dâhil edildi.

Dijital ve Çevik Gelişim ve Dönüşüm: Sabancı Topluluğu’nda 2020 yılından bu yana çevik iş yapma biçimini ve dönüşümünü destekleyen iki kritik inisiyatif X-Teams ve X-challengers, yürütülmektedir. X-Teams, 2021-2025 stratejik planı doğrultusunda Sabancı Topluluğu dönüşümünü sağlayacak potansiyel stratejik iş geliştirme projeleri üzerinde çevik prensiplerle çalışan ve Topluluk şirketlerinin farklı fonksiyonlarından çalışanların bir araya geldiği bir çevik işbirliği sürecidir. 2020’den bu yana toplam 4 turda, 250 çalışanın yer aldığı ve 26 karma takımdan oluşan X-TEAMS takımları, 26 proje ortaya koydu.

X-challengers, 2021 yılında genç yeteneklerin mevcut faaliyet alanlarını sorgulamak ve dönüşüm kültürünü desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. X-challengers ekibi, 2021 yılında toplam 84 yeni fikir geliştirdi. Bu süreçte geliştirilen bu yeni fikirlerin 15’i, yeni dönem için hazırlanan 5 yıllık stratejik planda yer aldı.

Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik

Olumlu ve kapsayıcı bir iş ortamının yaratılması ve toplumun sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla eşit hak ve fırsatların geliştirilmesi Sabancı Topluluğu’nun uzun zamandan beri önceliğidir. Topluluk çalışanları arasında dil, ırk, renk, etnik köken, cinsiyet, siyasi eğilim, inanç, din, sınıf, yaş, fiziksel engellilik veya benzer nedenlerle ayrımcılık yapılmasına kesinlikle izin verilmez. İş’te Eşitlik Bildirgesi’nde de taahhüt edildiği üzere, Sabancı Topluluğu şirketlerinde, çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi en önemli önceliktir ve beş eksenli net bir yol haritası ile ilerleme takip edilir. Topluluk ayrıca, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından yürütülmekte olan İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (BADV) projesine destek vermeye de devam etmektedir. Sabancı Holding, sürdürülebilirlik stratejisiyle uyumlu olarak, 2022 yılı Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yerini aldı. Söz konusu endeks, toplumsal cinsiyet eşitliğini benimseyen şirketlerin performansını beş temel çerçevede değerlendirir. Bu temeller, kadın liderliği ve yetenek havuzu, eşit iş eşit ücret prensibi, kapsayıcı kültür, cinsel taciz karşıtı politikalar ve kadını destekleyen markadır.

2021 yılında Sabancı Holding, Topluluğun çeşitlilik ve kapsayıcılık girişimlerini yönetmek ve çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı kuvvetlendiren taahhüdünü desteklemek için Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Başkanlığı rolünü yarattı. İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı ayrıca Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Başkanlığı rolünü de yürütmeye başladı. Sabancı Holding ayrıca Forbes Media and Statista tarafından yürütülen küresel iş gücü anketinde Dünyanın En Kadın Dostu Şirketleri sıralamasına giren tek Türk şirket oldu.

Ücretlendirme

Sabancı Topluluğu, yetenekleri çekmek, elde tutmak, motive etmek ve ödüllendirmek için, rekabetçi toplam ücretlendirme imkânları sağlayan, dengeli ve etkili bir şekilde yönetilen bir ücretlendirme sistemi işletmektedir. Sabancı Topluluğu’nda ücretlendirme, yürürlükteki yasaların, mevzuatsal düzenlemelerin, gerekliliklerinin yanı sıra, pazardaki gelişmelere de uygun olarak yönetilmektedir.

Üst Yönetim pozisyonları da dâhil olmak üzere, çalışanlar için, ücretlendirme modeli; sabit ücret, yan haklar ve kısa ve uzun vadeli primden oluşan değişken ücret bileşenlerinden oluşmaktadır. Ücretlendirme modelinde eşit işe eşit ücret temel kriterlerimizdendir. Kadın ve erkek çalışanların ücret oranı 1’dir

Ayrıca Sabancı Holding’de, kadınlara yönelik baz ücret farkı bulunmaz. Sabancı Holding, eşitliğin sürdürülebilmesi adına, her yıl, baz ücret farkı analizini de içeren, “eşit işe eşit ücret” analizlerini gerçekleştirmektedir.

Ücretlendirme politikaları her yıl; makro ekonomik veriler, bağımsız anketler aracılığı ile, düzenli olarak alınan, emsal (peer) grup ve sektör bazlı ücret araştırmaları raporlarının yanı sıra, şirket büyüklüğü, kurumsal uzun vadeli hedefler, bireysel iş büyüklüğü, şirket içi ve şirket dışı ücret dengesi de dikkate alınarak gözden geçirilir ve güncellenir. Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için, Sabancı Topluluğu’nun tüm şirketlerinde, çalışanların beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda; iş büyüklüğü, rol ve şirket bazında değişen içeriklerde ve esnekliklerde, yan hak uygulamaları bulunmaktadır.

Performans beklentileri net olarak tanımlanır, Hedefler ve Anahtar Sonuçlar (OKRs) ve Anahtar Performans Göstergeleri (KPIs) kullanılarak, yapılandırılmış sürekli performans yönetim sistemi çerçevesinde takip edilir.

Performans beklentileri net olarak tanımlanır, Hedefler ve Anahtar Sonuçlar (OKRs) ve Anahtar Performans Göstergeleri (KPIs) kullanılarak, yapılandırılmış sürekli performans yönetim sistemi çerçevesinde takip edilir.

Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Prim Sistemi

Değişken Ücret Bileşenleri;

Kısa vadeli (yıllık) prim sistemi, çalışanların performanslarını, temel finansal ve finansal olmayan hedeflere ulaşmaya odaklamalarına yardımcı olur.

Uzun vadeli (3 yıllık) prim sistemi ile; Sabancı Holding’in uzun vadeli değerini artırmak, Tepe Yönetimi, uzun vadeli hedefleri gerçekleştirme konusunda sahiplendirmek, uzun vadeli performans bakış açısını kazandırmak ve istikrarlı bir üst yönetim devamlılığının sağlanması amaçlanmaktadır.

Tepe Yönetim ekibinin uzun vadeli performans göstergeleri, Yönetim Kurulu tarafından, her yıl gözden geçirilip, tanımlanır.

Prim Ödemelerinin İptali ve Geri Alınmasına (Malus & Clawback) yönelik kural ve kaideler, hem kısa hem de uzun vadeli prim sistemleri için, kapsamdaki tüm çalışanlar için geçerli olacak şekilde tanımlanmıştır.

Çalışan Hakları

Sabancı Topluluğu çalışanların örgütlenme, toplu iş sözleşmesi ve tüm haklarına saygı gösterir, adil çalışma ortamının tesis edilmesine önem verir.

Çalışma İlişkileri ve Çalışma Mevzuatına Uyum

Çalışma hayatındaki değişim, gelişim alanlarında dünyada ve Türkiye’de yürütülen araştırmalar, istatistiksel veriler, trendler ve en iyi uygulama örnekleri ile yasal ve idari düzenlemeler, yakından takip edilir. Elde edilen bu bilgiler, dijital platformlarda tüm paydaşlar ile paylaşılır. Çalışma Mevzuatına uyumun sağlanması ile birlikte bu konularda doğabilecek olası risklere karşı alınabilecek proaktif önlemler hakkında Sabancı Topluluğu şirketleri bilgilendirilir.

Sabancı Topluluğu, çalışanların örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi ile tüm haklarına saygı gösterir ve önem verir. Çalışanlarımızın sendika tercihinde ve sendikal örgütlenme sürecinde tarafsız bir yaklaşım sergilenir. İşçi ve işveren sendikalarıyla birlikte; çalışma barışının geliştirilmesi ve sürekliliğini sağlayacak etkin işbirliği ve diyalog ortamı tesis edilir.

TÜSİAD İstihdam ve Sosyal Güvenlik Çalışma Grubu lideri olan Sabancı Topluluğu, çalışma mevzuatı alanında özel sektör tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetleri destekler. Sabancı Topluluğu aynı zamanda, TÜSİAD’ın, Türkiye ve dünyadaki çalışma mevzuatına ilişkin gelişmelere yönelik görüşünün oluşturulmasına katkı sağlar.

Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği

Çalışan sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları, ilgili mevzuat, yükümlülükler ve standartlara uygun olarak yerine getirilir. Aynı zamanda bu alandaki ulusal ve küresel trendler ile en iyi uygulamalar sürekli olarak takip edilerek uyarlanır. Tüm faaliyetlerde, olası riskler önceden analiz edilerek riskleri önlemeye yönelik proaktif yaklaşımlar hayata geçirilir. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gelişmeler hakkında doğru ve zamanında bilgilendirme yapmak, Topluluk şirketleri arasında yaklaşım birliğini ve tutarlı uygulamaları devam ettirmek ve gelişmelere hızlı yanıt verebilmek Sabancı Topluluğu’nun en önemli önceliklerindendir.

2021 Yılında Sabancı Topluluğu’nun Aldığı İnsan Kaynakları Ödül ve Başarıları

 • Sabancı Topluluğu’nun Çeşitlilik ve Kapsayıcılık alanındaki Politika ve Girişimleri, “Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Girişimlerinde En İyi İlerleme” ve “Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılıkta En İyi Yönetişim” kategorilerinde, “Brandon Hall Human Capital Management Excellence” Programı tarafından iki ALTIN ödülle ve “STEVIE® The International Business Awards” tarafından bir ALTIN ödülle taçlandırıldı.
 • Sabancı Topluluğu’nun Kadının Güçlenmesine dair İnsan Kaynakları Girişimleri, “The Stevie Awards for Women in Business” Programında Gümüş ödül kazandı.
 • Sabancı Topluluğu, En İyi İşverenler Programı kapsamında The Stevie Awards” tarafından “İnsan Kaynakları Yönetiminde Başarı” kategorisinde ALTIN ödüle layık görüldü.
 • Yeni Nesil Kariyer Deneyimi Programı, En İyi İşverenler Programı kapsamında “The Stevie Awards” “Kariyer Yönetiminde Başarı” ve “Genişletilmiş Kurumsal Öğrenme Programları” alanlarında iki Gümüş ödül kazandı.
 • Program aynı zamanda, 150 farklı üniversiteden 46.238 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen “Youthawards‘21” tarafından “En Çok Tercih Edilen Online Staj Programı” kategorisinde birincilikle ödüllendirildi.
 • X-TEAMS, “The Stevie Awards” tarafından, En İyi İşverenler Programı kapsamında iki ALTIN (“Eğitim Programları- Problem Çözme Eğitimi” ve “En Başarılı Sosyal Ortak Öğrenme”) ve bir Bronz (“En Yenilikçi Öğrenme ve Gelişim Programı”) ödüle layık görüldü.

Ödüller

Sabancı Topluluğu Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politika ve Girişimleri 2021 yılında 4 farklı küresel ödül kazandı.

Sabancı Holding, Forbes Media and Statista tarafından gerçekleştirilen küresel çalışan anketinde Dünyanın En Kadın Dostu Şirketleri’nden biri olarak tanındı.