Geliştirme Programları

Yetenek Yönetimi

Yetenek Yönetimi Politikası en iyi yetenekleri çekmeyi ve ödüllendirmeyi hedeflemektedir. En iyi çalışan deneyimini yaratmak, güçlü ve sürdürülebilir bir Sabancı işveren markasını destekleyen Topluluğun en önemli önceliğidir. Liderlik politikası ile güven veren, egosu küçük ve öğrenme potansiyeli yüksek, koçluk yapan, katılımcı, karar veren, yetenekleri çeken ve geliştiren, iş birliği yapan liderler yetiştirmeye odaklanan Sabancı Topluluğu, liderlerin yarattığı kültür ve iklimi ölçümleyerek takip etmektedir.

Organizasyonu Geliştirme ve Güçlendirme

Sabancı Topluluğu gelişim politikası çalışanların kendi gelişimlerini sahiplenerek sürekli öğrenmelerini temel almaktadır. Deneyimleyerek öğrenme desteklenerek (proje bazlı, iş zengileştirerek vb.), gelişim yatırımı kişisel gelişim ihtiyaçlarına, çalışanların hedeflerine ve potansiyele göre yapılmaktadır. Bu kapsamda aşağıda detayları yer alan Gelişim Programları düzenlenmektedir.

Genç Sabancılılar

Topluluk şirketlerindeki potansiyeli yüksek genç çalışanların katıldığı, network imkanı sağlayan ve simülasyon eşliğinde firma yönetmenin deneyimlendiği Genç Sabancılılar programından 2017 yılında 38 genç çalışan mezun olmuştur.

SA LAB

2016 senesinde orta kademe yöneticileri için başlatılan “değer odaklı yönetim” anlayışının getirileri konusunda farkındalıklarının artmasını, bütünü ve bütün içindeki katkılarını görmelerini sağlayacak olan “İş Zekâsı” konularına odaklanmalarını sağlayacak SA LAB programından dokuz yönetici mezun olmuştur.

SA-EXE

Genel Müdür Yardımcıları ve Direktörler ile gerçekleşen, yöneticilerin stratejik karar alma becerilerini geliştiren, belirsizlik içeren ve karmaşık durumlarda etkili liderlik yapabilmelerini destekleyen, simülasyon ile desteklenen SA-EXE’nin dördüncü programına 11 yönetici katılmıştır.

SALT

Üst yönetim kademelerine geçen tüm iş liderleri için bir eşik eğitim olan Sabancı Liderlik Takımı (SALT) eğitim programı, Genel Müdürlük ve daha üst pozisyonlardaki yöneticilerin katıldığı, yöneticilerin kendileri ile yüzleştikleri ve liderlik özelliklerini Sabancı beklentileri ile şekillendirdikleri başarılı bir programdır.

Future Forums

11 yıl önce tasarımına başlanan Future Forums programının amacı Sabancı Topluluğu’nun sürdürülebilir büyüme hedefini destekleyecek pazar ve müşteri odaklı bakış açısını her faaliyetin odağına yerleştirerek, sektör ve pazar sınırlarının ötesinde düşünmeyi sağlayacak bir zihinsel dönüşümü desteklemektir. Topluluk şirketlerinin aktif olarak katıldığı Future Forums 2017 yılı içinde yedinci dönem mezunlarını vermiştir.

Topluluk Mentorluk Programı

Hem deneyimli yöneticilerin ve çalışanların bireysel gelişimine, hem de Topluluk’ta yaygınlaştırılmak istenen “Koçluk Kültürü”nün oluşmasına katkı sağlayan ve “Birbirinin Başarısına Katkıda Bulunan” bir Topluluk olmaya destek olan bir uygulama olduğuna inanılarak 10 yıl önce başlatılan Mentorluk Programı’na 2017 yılında da devam edilmiştir.

28. Kat Sohbetleri

Şirketlerin yüksek potansiyelli çalışanları, Holding üst yönetimi ile öğle yemeklerinde bir araya getirilerek, hem yetenekler tanıtılmış hem de üst yönetim, çalışanların sorularını cevaplayıp önerilerini dinlemiştir. Yoğun ilgi gören ve devam edecek yemeklerden 13 adet düzenlenmiş ve 109 yetenek ağırlanmıştır.

Big Data & Business Analytics Seminerleri

Sabancı Topluluğu’nun dijital dönüşüm programı çerçevesinde tasarlanan, ilk bacağı Topluluk şirketlerinin üst yönetimini kapsayan seminerler dizisi toplamda yedi adet olacak şekilde belirlenmiştir. Seminerlerin ilk ikisi için planlanan, beş adet oturumun ilk üç oturumu gerçekleşmiştir. Bu üç oturumda, toplamda 80 yönetici programa katılmıştır.

Sanayi Liderleri Programı

Sanayi Grup Başkanlığı ve Sabancı Üniversitesi EDU ile ortaklaşa hazırlanan programın amacı; Topluluk Sanayi şirketlerindeki yüksek potansiyelli yönetici ve mühendislerin mesleki gelişimini ve bu çalışanlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamaktır. Toplamda 19 modülden oluşan programın dört modülü gerçekleştirilmiş ve programa 17 kişi dahil edilmiştir.

İşe Alım ve Uyumlandırma

Topluluğun işe alım politikası, Sabancı Değerleri’ne uyum ve potansiyele göre değerlendirmeler yaparak işe alım sürecini veriye ve kriterlere dayalı olarak yürütmeyi temel almaktadır. Sürekli olarak dışarıdaki yetenekler de takip edilmekte ve kritik pozisyonlarda iç adayların yanı sıra dış yetenekler birlikte değerlendirilmektedir.

Toplam Ödül Yönetimi

Toplam Ödül Yönetimi bakış açısı ile başarı ödüllendirilmekte ve çalışanlar üstün performans göstermeye teşvik edilmektedir.

Yetenekleri Topluluğa çekecek ve çalışanların bağlılığını artıracak rekabetçi ve yüksek performansı teşvik eden ödül yönetimi uygulamaları sunulmakta ve toplam ödül yönetimi ile yüksek performans kültürü hedeflenmektedir. Kısa ve Uzun Dönem teşvik planları sunulmakta, uzun dönemli performans ödüllendirilmektedir.

Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırma

Çalışanların elde tutulması ve kurum bağlılığın artırılması ve daha da önemlisi yapılan işe karşı bir tutku ve heyecan yaratılması rekabetçiliği artırmaktadır. Çalışan tarafından yaptığı işin yarattığı katma değerin iyi anlaşılması ve büyük resmi anlaması en önemli motivasyon unsurlarından biridir. Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak, bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek, güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak hedeflenmektedir. Bu bağlamda, çalışan bağlılığı ve memnuniyet araştırması anketi şirketlerde uygulanmaktadır.

Sabancı Altın Yaka Ödülleri

Kadının ekonomik hayata katılımı ve işte eşitlik konusunda Sabancı Holding ve Topluluk şirketleri birçok yerel ve uluslararası projede önemli roller üstlenmektedir. Sekizincisi düzenlenen Sabancı Altın Yaka Ödül programı ile Topluluk için kritik olan konuların iletişimi, İş’te Eşitlik, İnsana Yatırım, Dijitalleşme, İnovasyon ve Kurumsal Girişimcilik, Pazar Odaklılık, Verimlilik ve Değer Yaratan kategorileri ile tüm çalışanlara yapılmaktadır, en iyi uygulamaların öne çıkarılarak takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi hedeflenmektedir.