Geliştirme Programları

Yetenek Yönetimi

Sabancı Topluluğu liderlerinin; Sabancı değerlerini taşıyan, büyümeye odaklanan, yüksek performans kültürünü benimseyen, yenilikçi, koordinasyon ve farklı kültürlerle entegrasyon yeteneği kuvvetli, dayanıklılığı yüksek, esnek, proaktif, fırsatları araştıran gören ve bunların en iyi şekilde uygulanmasına öncülük eden, belirsiz ve kompleks yapılarda çalışmaya hazır, zorluklarla mücadele eden, krizleri fırsat olarak görebilen, inovasyona inanan, ekiple birlikte değer üretebilen, ekiplerini harekete geçiren ve onlara ilham veren, global ekonomiyi takip eden ve bunun iş sonuçlarımıza etkisini merak eden, stratejik düşünebilen bireyler olması hedeflenmektedir.

Genç Sabancılılar

Topluluk şirketlerindeki potansiyeli yüksek genç çalışanların katıldığı, network imkanı sağlayan ve simülasyon eşliğinde firma yönetmenin deneyimlendiği Genç Sabancılılar programından 2016 yılında 39 genç çalışan mezun olmuştur.

SA LAB

2016 senesinde orta kademe yöneticileri için başlatılan “değer odaklı yönetim” anlayışının getirileri konusunda farkındalıklarının artmasını, bütünü ve bütün içindeki katkılarını görmelerini sağlayacak olan “İş Zekâsı” konularına odaklanmalarını sağlayacak SA LAB programından 16 yönetici mezun olmuştur.

SA-EXE

Genel Müdür Yardımcıları ve Direktörler ile gerçekleşen, yöneticilerin stratejik karar alma becerilerini geliştiren, belirsizlik içeren ve karmaşık durumlarda etkili liderlik yapabilmelerini destekleyen, simülasyon ile desteklenen SA-EXE’nin 4’üncü programına 11 yönetici katılmıştır.

SALT

Üst yönetim kademelerine geçen tüm iş liderleri için bir eşik eğitim olan Sabancı Liderlik Takımı (SALT) eğitim programı, Genel Müdürlük ve daha üst pozisyonlardaki yöneticilerin katıldığı, yöneticilerin kendileri ile yüzleştikleri ve liderlik özelliklerini Sabancı beklentileri ile şekillendirdikleri başarılı bir programdır.

Future Forums

10 yıl önce tasarımına başlananan Future Forums programının amacı Sabancı Topluluğu’nun sürdürülebilir büyüme hedefini destekleyecek pazar ve müşteri odaklı bakış açısını her faaliyetin odağına yerleştirerek, sektör ve pazar sınırlarının ötesinde düşünmeyi sağlayacak bir zihinsel dönüşümü desteklemektir. Topluluk şirketlerinin aktif olarak katıldığı Future Forums 2016 yılı içinde 6’ncı dönem mezunlarını vermiştir.

Topluluk Mentorluk Programı

Hem deneyimli yöneticilerin ve çalışanların bireysel gelişimine, hem de Toplulukta yaygınlaştırılmak istenen “Koçluk Kültürü”nün oluşmasına katkı sağlayan ve “Birbirinin Başarısına Katkıda Bulunan” bir Topluluk olmaya destek olan bir uygulama olduğuna inanılarak 9 yıl önce başlatılan Mentorluk Programı’na 2016 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

28. Kat Sohbetleri

Şirketlerin yüksek potansiyelli çalışanları, Holding üst yönetimi ile öğle yemeklerinde bir araya getirilerek, hem yetenekler tanıtılmış hem de üst yönetim, çalışanların sorularını cevaplayıp önerilerini dinlemiştir. Yoğun ilgi gören ve devam edecek yemeklerden 14 adet düzenlenmiş ve 116 yetenek ağırlanmıştır.

Sabancı Altın Yaka Ödülleri

Kadının ekonomik hayata katılımı ve işte eşitlik konusunda Sabancı Holding ve Topluluk şirketleri birçok yerel ve uluslararası projede önemli roller üstlenmektedir. Yedincisi düzenlenen Sabancı Altın Yaka Ödül programı ile Topluluk için kritik olan konuların iletişimi İş’te Eşitlik, İnsana Yatırım, Dijitalleşme, İnovasyon ve Kurumsal Girişimcilik, Pazar Odaklılık, Verimlilik ve Değer Yaratan kategorileri ile tüm çalışanlara yapılması, en iyi uygulamaların öne çıkarılarak takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi öncelikli hedefler olarak belirlenmiştir.

Organizasyonu Geliştirme ve Güçlendirme

Topluluğun başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyon, insan kaynağı, sistem ve süreçler sürekli gözden geçirilmekte ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılmaktadır. Potansiyeli yüksek çalışanların performansı takip edilerek, Topluluğun güncel ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmektedir. Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için Topluluk içi görevlendirme, transfer ve rotasyon uygulamalarına önem verilmektedir.

Toplam Ödül Yönetimi

Nitelikli işgücünü Topluluğa çekecek ve çalışanların bağlılığını artıracak rekabetçi ödül yönetimi uygulamaları sunarak, çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almaları teşvik edilmektedir. Çalışanların katkısı, başarısı ve yüksek performansı tanınmakta ve taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ödüllendirilmektedir.

Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırma

Çalışanların elde tutulması ve kurum bağlılığın artırılması ve daha da önemlisi yapılan işe karşı bir tutku ve heyecan yaratılması rekabetçiliği artırmaktadır. Çalışan tarafından yaptığı işin yarattığı katma değerin iyi anlaşılması ve büyük resmi anlaması en önemli motivasyon unsurlarından biridir. Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak, bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek, güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak hedeflenmektedir.