Gelişim Programları

X-CELERATE & X-CELERATE NEXT

2018 yılında Topluluk şirketlerinin Genel Müdürleri ile başlatılan ve Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonu doğrultusunda tanımlanan strateji, kültür, değerler ve Sabancı Liderlik Modeli çerçevesinde tepe yönetimin gelişimini hızlandırmaya yönelik olarak tasarlanmış X-CELERATE Programı, 2020 senesinde de COVID-19 pandemisi nedeniyle tamamen sanal ortama alınarak Genel Müdür Yardımcıları/Direktör seviyesi ile devam etmiştir. Toplamda 3 modülden oluşan ve yaklaşık 8 ay süren bir yolculuk olarak tasarlanan X-CELERATE Programı’nda sanal sınıf eğitimlerine, bireysel koçluk seanslarına, şirket tecrübe paylaşım ziyaretlerinden, iş simülasyonu uygulamalarına kadar pek çok farklı öğrenme yöntemine yer verilmektedir.

X-CELERATE Programı’ndan mezun olan tepe yönetimin gelişim yolculuklarının devamı niteliğinde olan X-CELERATE NEXT Programı’nın

1. modülü gerçekleştirilmiştir. X-CELERATE NEXT Programı kapsamında ilk olarak “COVID-19 ve Liderlik” temasına odaklanılmış ve alanında uzman yerli ve yabancı danışmanlarla sanal eğitimler gerçekleştirilmiştir. Program, 4 farklı tema ile 2021 yılında da devam edecektir.

X-POSURE

2019 yılında, Sabancı Topluluğu orta kademe yöneticilerinin liderlik potansiyellerini geliştirmeye yönelik olarak geliştirilen X-POSURE Programı, 3 modülden oluşan ve 1,5 sene sürecek bir yolculuk olarak tasarlanmıştır. Program’da sınıf içi eğitimin yanı sıra tanınmış eğitmenlerle webinar seansları, koçluk seansları ve iş simülasyonu uygulamalarının yanı sıra pek çok farklı öğrenme yöntemine yer verilmiştir. Program, 21 katılımcısıyla ilk mezunlarını Aralık 2020 tarihinde vermiştir. Program’dan mezun olan katılımcıların desteklenmesi için Program kapsamında 6 aylık mentorluk programı yer almaktadır. 2021 yılında Program’ın 2. grupla devam etmesi planlanmıştır.

Talent Pool of Next (TP-X)

Talent Pool of Next (TP-X) Programı, Sabancı Topluluğu’nda iş hayatına yeni atılmış, yüksek potansiyelli yeteneklerin liderlik özelliklerini geliştirmeye yönelik olarak 2019 yılında tasarlanmıştır. Toplamda 3 modülden oluşan ve 1,5 yıl sürecek bir yolculuk olarak tasarlanan TP-X Programı’nda tanınmış eğitmenlerle webinar seansları, gelişim koçluğu ve iş simülasyonu uygulamalarının yanı sıra pek çok farklı öğrenme yöntemine yer verilmiştir. Program 20 katılımcısıyla ilk mezunlarını Aralık 2020 tarihinde vermiştir. Program’dan mezun olan katılımcıların gelişiminin desteklenmesi için Program kapsamında 6 aylık mentorluk programı yer almaktadır. 2021 yılında, Program’ın 2. grupla devam etmesi planlanmıştır.

COVID-19 pandemisi sebebiyle içinden geçilen süreçte, olası gelecek senaryolarını analiz etmek, işi ve tüm Topluluk çalışanlarını hem bugüne hem de geleceğe hazırlamak için “X-TEND Online Gelişim Programı” hayata geçirilmiştir.

X-TEND

COVID-19 pandemisi sebebiyle içinden geçilen süreçte, olası gelecek senaryolarını analiz etmek, işi ve tüm Topluluk çalışanlarını hem bugüne hem de geleceğe hazırlamak için “X-TEND Online Gelişim Programı” hayata geçirilmiştir. Tüm Topluluk çalışanlarına açık olan program kapsamında lokal ve uluslararası başarısı bulunan birçok eğitmene yer verilmiştir.

Sanayi Liderleri (In-Lead)

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU iş birliği ile hazırlanan Program’ın amacı; Sanayi, Yapı Malzemeleri ve Enerji Grubu şirketlerindeki yüksek potansiyel sahibi teknik yöneticilerin ve mühendislerin, mesleki ve liderlik gelişimini ve bu çalışanlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamaktır. 2018 yılında başlatılan Program’ın 3. dönemi, 21 katılımcının, şirketlerindeki gerçek problemleri konu alan proje çalışmalarının sonuçlarının sunulması sonrasında 2020 yılında tamamlanmıştır. Program’ın 4. döneminin 2021 yılında devam etmesi planlanmaktadır.

İleri Veri Analitiği Akademisi

X+5 stratejik planında yer alan “Dijitalleşmede Liderlik” stratejik yönünü desteklemek üzere, bu alanda sürdürülebilir insan kaynağı yaratmak amacıyla Sabancı Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU iş birliği ile hayata geçirilen Sabancı İleri Veri Analitiği Akademisi, 2020 senesinde

3. Dönem Mezunlarını vermiştir. Yaklaşık 8 ay süren yolculuk, 2020 senesinde COVID-19 pandemisi sebebiyle tamamen sanal ortama taşınmış, toplam 56 Sabancılının “Data Scientist”, “Data Engineer” ve “Data Translator” rollerine uygun olarak yetiştirilmesine hizmet etmiştir.

Etik ve KVKK Eğitimleri

Sabancı İş Etiği Kuralları (SA-ETİK), şirketleri ve çalışanları korumanın yanı sıra, tüm karar ve faaliyetlerde belirleyici olan kanunların, düzenlemelerin ve şirket içi prosedürlerin ötesinde çalışanlara yol gösteren bir kılavuz niteliğindedir. Toplulukta yeni başlayan her çalışana SA-ETİK eğitimi verilmektedir. Bununla birlikte Yeni Nesil Kariyer Deneyimi Programı kapsamında katılımcı olan üniversite öğrencileri de SA-ETİK eğitimlerini tamamlamışlardır. SA-ETİK ile ilgili bilgileri sürekli güncel tutmak ve farkındalığı artırmak amacıyla mevcut çalışanlara da her sene düzenli olarak yenileme eğitimi verilmektedir. Bu eğitimlerin sonunda, çalışanlardan SA-ETİK’e uyum beyanlarını içeren yazılı ve imzalı dokümanlar toplanmaktadır. Ayrıca 2019 itibarıyla Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili bilgilendirme ve farkındalığı artırmak amacıyla “Kişisel Verilerin Korunması” eğitimi, online eğitim platformu aracılığıyla Topluluk şirketlerinde uygulanmaya devam etmektedir.