Çalışan Sayısı 62 Binden Fazla Çalışan
Kadın Çalışan Oranı %31
Kadın Yönetici Oranı %37
65 Şirket 14 Ülkede Faaliyet 9 Yabancı Ortaklık
Reel Büyüme %6
Reel Büyüme
24 milyar TL yatırım Son 5 yılda
24 milyar TL yatırım
Halka Açıklık Oranı %49,4
Halka Açıklık Oranı