Gelişim Programları

X-Celerate Programı

X-CELERATE programı, hızla değişen dinamik iş ortamında Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonu doğrultusunda Tepe Yönetim’in liderlik potansiyellerinin daha da gelişmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

2018 yılında Topluluk şirketlerinin Genel Müdürleri ile başlatılan X-CELERATE programı, Genel Müdür Yardımcıları/Direktör seviyesinde yaygınlaştırılmıştır.

Toplamda 3 modülden oluşan ve yaklaşık 8 ay süren bir yolculuk olarak tasarlanan X-CELERATE Programı’nda sınıf içi eğitimden, bireysel koçluk seanslarına, şirket tecrübe paylaşım ziyaretlerinden, iş simülasyonu uygulamalarına kadar pek çok farklı öğrenme yöntemlerine yer verilmektedir.

X-Posure Programı

2019 yılında, Sabancı Topluluğu Orta Kademe yöneticilerinin liderlik potansiyellerini geliştirmeye yönelik olarak geliştirilen X-POSURE programı,  3 modülden oluşan ve bir sene sürecek bir yolculuk olarak tasarlanmıştır. Programda sınıf içi eğitimin yanı sıra tanınmış eğitmenlerle webinar seansları, koçluk seansları ve iş simülasyonu uygulamalarının yanı sıra pek çok farklı öğrenme yöntemine yer verilmiştir.

Programın ilk modülü Ekim 2019’da tüm Sabancı Topluluğu şirketlerinden 22 orta kademe yöneticinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

TP-X Programı

Talent Pool of Next (TP-X) programı, Sabancı Topluluğu’nda iş hayatına yeni atılmış, yüksek potansiyelli yeteneklerin liderlik özelliklerini geliştirmeye yönelik olarak 2019 yılında tasarlanmıştır.

Toplamda üç modülden oluşan ve bir buçuk yıl sürecek bir yolculuk olarak tasarlanan TP-X Programı’nda tanınmış eğitmenlerle webinar seansları, mentorluk ve iş simülasyonu uygulamalarının yanı sıra pek çok farklı öğrenme yöntemine yer verilmiştir.

Talent Pool of Next’in (TP-X) ilk modülü Ekim 2019’da tüm Sabancı Topluluğu şirketlerinden 22 çalışanın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

X-Tend Programı

X-Tend Programı, 2020 senesinde Sabancı Topluluğu’ndaki bütün çalışanlarımız için özel olarak tasarlanmış ve tamamen dijital ortamda devam etmekte olan bir programdır. Her biri alanında ünlü yerli ve yabancı konuklar ile yeni dünyaya dair vizyoner, görüş açan ve ilham veren konuşma ve çalıştaylardan oluşan X-Tend, sürdürülebilirlikten Dünya ekonomisine, liderlikten iş yönetimine kadar farklı temalarda gündemi takip ederek ihtiyaca göre yürütülmektedir.

Sanayi Liderleri (In-Lead)

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi iş birliği ile hazırlanan programın amacı; Sanayi, Çimento ve Enerji grubu şirketlerindeki yüksek potansiyel sahibi teknik yöneticilerin ve mühendislerin, mesleki ve liderlik gelişimini ve bu çalışanlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamaktır.

2018 yılında başlatılan programın ikinci grubu, 19 katılımcının, şirketlerindeki gerçek problemleri konu alan, proje çalışmalarının sonuç sunumları ile 2019 yılında tamamlanmıştır. Programın, üçüncü grubu ile 2020’de devam etmesi planlanmaktadır.

İleri Veri Analitiği Akademisi

Veri Analitiği ve Dijital Dönüşüm Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonunu oluşturan stratejik yol haritamızın en önemli kaldıraçlarından biridir.

Bu yolculuğu gerçekleştirecek insan kaynağını sürdürülebilir olarak geliştirmek amacıyla 2018 yılında Sabancı Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirilen Sabancı İleri Veri Analitiği Akademisi (İVAA), her sene 3 kritik rolde mezunlarını vermeye devam etmektedir.  Akademi sürecinde, “Data Scientist”, “Data Translator” ve “Data Engineer” rolleri için farklı teknik eğitimler ve saha ziyaretleri gerçekleştirilmekte, en iyi örneklerin paylaşıldığı oturumlar yürütülmektedir. Program tasarımı, katılımcıların öğrendikleri bilgileri takımlar halinde gerçek bir uygulamayı deneyimlemelerine imkân verebilmek için Hackathon deneyimini de içermektedir. 2020 senesi itibarıyla Akademi tamamen sanal ortama taşınmıştır.

İleri Veri Analitiği Akademis, lokal ve global platformlarda 2 gurur verici ödüle layık görülmüştür.

Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu “Değişim Yönetimine Katkı Sağlayan Gelişim Programı” kategorisi Gümüş Ödül sahibi olan İVAA, uluslararası platformda ise Brandon Hall Group’un düzenlediği ve dünya çapında çeşitli sektörlerden en iyi İnsan Kaynakları uygulamalarının ödüllendirildiği 2019 Brandon Hall Group Mükemmellik Ödülleri’nin “En İyi Yetkinlik ve Beceri Gelişimi” kategorisinde Bronz ödül sahibi olmuştur.

Her sene, İleri Veri Analitiği Akademisi’nden mezun olan Sabancılılar, Sabancı Topluluğu Digital and Analytics Community (DnA) üyesi olarak birlikte öğrenme deneyimlerine DnA aracılığıyla devam etmektedirler.

DnA (Digital and Analytics) Topluluğu

DnA Platformu, İleri Veri Analitiği Akademisi mezunları ve Veri Analitiği alanında çalışmalar yapan yetkin Sabancı Topluluğu çalışanlarının bilgi alışverişinde bulunması, bu alandaki beceri ve yetkinliklerinin artırılması, “Veri Analitiği ve Dijital” odaklı projelerin aktarım ve paylaşımları ile sürekli gelişimlerinin desteklenmesini amacıyla 2019 yılında kurulmuştur. DnA platformu üyeleri ile, SabancıDx’in sponsorluğunda 3 büyük buluşma gerçekleştirilmiş, bu buluşmalarda veri analitiği ve dijitalleşme alanında ünlü konuşmacılar ağırlanmış, Topluluk genelindeki projelerin birlikte öğrenme deneyimine dönüştürülmesi sağlanmıştır. 

DnA üyelerinin şirketlerde çalıştıkları projeler ise, SabancıDx’te sadece üyelerin kullanımına açık bir platformda güncel olarak takip edilmekte ve üst yönetim ile paylaşılmaktadır. 

Etik ve KVKK Eğitimleri

Sabancı İş Etiği Kuralları (SA-ETİK), Sabancı Topluluğu’nun geçmişten bugüne elde ettiği başarıların temelinde yer alan Sabancı değerleri ve çalışma prensipleri üzerine kurulmuştur.

SA-ETİK, şirketleri ve çalışanları korumanın yanı sıra, tüm karar ve faaliyetlerde belirleyici olan kanunların, düzenlemelerin ve şirket içi prosedürlerin ötesinde çalışanlara yol gösteren bir kılavuz niteliğindedir. 

SA-ETİK’in bütününe uygun davranmak tüm Sabancı Topluluğu çalışanlarının başkalarına delege edemeyeceği en önemli sorumluluğudur. Bu amaçla, Topluluk’ta yeni başlayan her çalışana SA-ETİK eğitimi verilmektedir. 

SA-ETİK ile ilgili bilgileri sürekli güncel tutmak ve farkındalığı artırmak amacıyla mevcut çalışanlara da her sene düzenli olarak yenileme eğitimi verilmektedir. Bu eğitimlerin sonunda, çalışanlardan SA ETİK’e uyum beyanlarını içeren yazılı ve imzalı dokümanlar toplanmaktadır.

Ayrıca 2019 yılında Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili bilgilendirme ve farkındalığı artırmak amacıyla “Kişisel Verilerin Korunması” eğitimi, online eğitim platformu aracılığıyla Topluluk şirketlerinde uygulanmaya devam etmektedir.

Çalışanlarımıza Sağladığımız Diğer Gelişim İmkânları

2019 yılında Topluluk şirketlerimizden toplam 61 çalışanımız Lisans Üstü programlara katılım desteğinden yararlanmışlardır. Topluluk genelinde gerçekleştirilen eğitimlerimizin, toplam eğitim saati üzerinden kategorilere dağılımı grafikte sunulmaktadır.